...

Hus

Vårt mål er å tilby det beste inneklima som en del av vår standard leveranse. Et godt inneklima er en liten tilleggsinvestering som gir stor gevinst i form av bedre livskvalitet for deg og dine.

" Vi skaper bomiljø folk ønsker å tilhøre ".

Se alle hus-modellene her

...
Byggmester
Knut Høivaag AS


Hersethskogen
8294 Hamarøy

Tlf 75 77 02 62
Fax 75 77 05 90

post@byggmesterhoivaag.no

kh@byggmesterhoivaag.no


Org nr: 977 287 863 mva